Dansalliansen

#VADHÄNDERNU?

23 April 2018

#VADHÄNDERNU? En dag om verktyg för ett jämställt arbetsliv Ett samarbete mellan Kulturakademin, Dansalliansen, Musikalliansen, Teateralliansen och Nätverkstan Flera av #metoo-uppropen berör scenkonst, musik, film och tv. Men vad händer nu och hur går vi vidare? Vi bjuder in till en heldag med föreläsare och panelsamtal, för att bland annat titta närmare på följande frågeställningar: Vad säger lagen? När ska polisanmälan ske och hur tar man hand om ärenden där andra åtgärder krävs? - Vad är trakasserier, sexuella trakasserier? - Vad säger lagen? När ska polisanmälan ske och hur tar man hand om ärenden där andra åtgärder krävs? - Vad har facket och skyddsombuden för roll? - Arbetet med handlingsplaner och vilka konkreta åtgärder krävs av verksamheterna? - Vad krävs för att skapa och förankra nolltolerans på arbetsplatsen och bryta tystnadskulturen? Välkomna!

Dansalliansen

Information

Ledare
Startdatum 2018-04-23
Slutdatum 2018-04-23
Tider 09.00-16.30
Antal dagar 1 dagar
Sista ansökningsdag 2018-04-19
Plats Litteraturhuset
Adress Herulinsplats 1 B