Dansalliansen

UTBILDNING, GENRE OCH GENUS - hur hänger det ihop? - Carina Borgström Källén

10 April 2018

UTBILDNING, GENRE OCH GENUS - hur hänger det ihop?

En föreläsning i samarbete mellan Teater -, Musik- och Dansalliansen för att lyfta, inspirera och stärka frilansande scenkonstnärer i deras dagliga praktik.

Om föreläsningen
Den uppskattade föreläsningen hölls i en kortare version förra året på temat normkritik i Göteborg. Därför har Teater- Dans- och Musikalliansen bjudit Carina Borgström Källén till Stockholm för att i spåren av #metoo föreläsa och diskutera kring genus-, genre- och jämställdhetsstrukturer inom musikområdet. Carinas forskning ligger inom musikområdet, men det som diskuteras är relevant och applicerbart inom hela scenkonstområdet.
Under presentationen kommer Carina först att göra en kort inledning kring musikutövande, genre och genus generellt. Vad säger forskning på området? Hur kan vi förstå könsstereotypa uttryck inom musikområdet? Hon kommer också att knyta an till genusrelaterad forskning inom andra konstarter. Därefter kommer hon att berätta om sin egen forskning som främst behandlar genusproblematik på musikutbildningar.

Om föreläsaren
Carina Borgström Källén är filosofie doktor och universitetslektor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Hon har även en musiklärar- och en musikerexamen i bagaget. Intresset för att förstå sambanden mellan musik och genus väcktes när Carina arbetade som frilansmusiker inom flera genrer och i olika konstellationer. Som lärare i kulturskolan, på estetiska programmet och på lärarutbildningen vidgades intresset för genusfrågor till att också innefatta ett pedagogiskt perspektiv.
Dansalliansen

Information

Ledare
Startdatum 2018-04-10
Slutdatum 2018-04-10
Tider 13.00-16.00
Antal dagar 1 dagar
Sista ansökningsdag 2018-04-04
Plats Stockholm
Adress Stallgatan 7