Dansalliansen

MASTER CLASS - Jefta van Dinther

22 August 2018

En workshop för professionellt yrkesverksamma dansare

I ett samarbete med Göteborgs Dans och Teater Festival

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engelska:The starting point of the workshop deals with what defines us as human. This is heightened both through a kind of hyperrealism of human behavior but also by flirting with the tipping point into that which can be considered non-human. Speech, communication, gesture, responsiveness and certain behavioral patterns make up the basic vocabulary of this humanness. But through a layering of multiple tasks, split attentions, and the embodying and physicalizing of both the synthetic and the animal a complex choreography of space, time, meaning and relations emerges.  

We will focus on guided movement explorations and then the layering of activities, parameters and time and space co-ordinates into complex practices. These practices are framed performatively, finding how they can be managed by the practitioner and at the same time holding the attention in the spectator. 

På svenska: Utgångspunkten för workshopen är det som definierar oss som människor. Detta belyses dels genom en slags hyperrealism av mänskligt beteende, men också genom att flirta med det som kan betraktas som icke-mänskligt. Tal, kommunikation, kroppsspråk, reaktionsförmåga och särskilda beteendemönster utgör ett grundläggande vokabulär för detta mänskliga beteende. Men genom att lägga lager på lager av flera uppgifter, med en splittrad uppmärksamhet och genom förkroppsligandet av både en syntetisk och organisk kropp, växer en komplex koreografi av rymd, tid, mening och relationer fram.

Vi kommer att fokusera på guidad utforskning av rörelse för att sedan bygga på lager av aktiviteter, parametrar och tid-och-rums koordinater. Detta skapar en performativ koreografi som samtidigt utforskar hur utövaren kan upprätthålla en pågående koreografisk process och samtidigt behålla uppmärksamheten hos betraktaren.

 

Jefta van Dinther (1980) är en koreograf och dansare baserad i Stockholm och Berlin. Han utexaminerades vid Amsterdam School of the Arts. Sedan 2008 har han skapat tio egna verk: Dark Field Analysis (2017), Protagonist (2016) för Cullbergbaletten, As It Empties Out (2014), Plateau Effect (2013) för Cullbergbaletten, THIS IS CONCRETE (2012) i samarbete med Thiago Granato, GRIND (2011) i samarbete med Minna Tiikkainen och David Kiers, The Blanket Dance (2011) i samarbete med DD Dorvillier och Frederic Gies, Kneeding (2010), The Way Things Go (2009) och IT'S IN THE AIR (2008) i samarbete med Mette Ingvartsen.

I november 2012 tilldelades Jefta van Dinther Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium, och under 2013 erhöll han Svenska Teaterkritikernas Danspris för verket Plateau Effect. Plateau Effect har även blivit utvald till Scenkonstbiennalen i Malmö maj 2015. Mellan 2012-2014 arbetade han som lektor och konstnärlig ledare för masterprogrammet i koreografi på DOCH.

Jefta van Dinthers arbete karaktäriseras av ett tydligt fysiskt anslag och iscensätter nästan alltid ett utforskande av rörelsen. Kroppen är kärnan i verken som interagerar med ljus, ljud och olika material för att sammansvetsas till en helhet. Verken lyfter fram det synliga och det osynliga, mörker och ljus, illusion, affekt, röst och bild.

 

Dansalliansen

Information

Ledare
Startdatum 2018-08-22
Slutdatum 2018-08-22
Tider 13.00-17.00
(onsdag)
Antal dagar 1 dagar
Sista ansökningsdag 2018-08-12
Plats Stora Teatern
Adress Kungsparken 1