Dansalliansen

FILM SOM MEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH PRESENTATION

12 June 2018

Film som medel för kommunikation och presentation 

En workshop riktad till professionella och yrkesverksamma dansare

___________________________________________________________________

Vi gör nu ett omtag på Selftapekursen, i en ny och komprimerad form, som baserar sig på teori i föreläsningsform med inslag av praktiska exempel. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig filma dans och använda denna kunskap som ett medel för kommunikation och presentation. På kursen går vi igenom allt från dramaturgi, inspelning, klippning och redigering samt distribution. Målet med kursen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om de verktyg som finns att tillgå för att göra en personlig presentation med film.

 

KURSINNEHÅLL

Kort teoretiskt intro

-  Vad är en bra Selftape? Vi tittar på exempel, analyserar och diskuterar

-  Grunderna i komposition, ljussättning och ljudupptagning

Första övning

-   Vi väljer ut en av deltagarna och filmar tillsammans en Selftape. Håkan och Anderas filmar och förklarar. Deltagarna tittar på och får möjlighet att ställa frågor.

Lunch

Redigering – grunderna i redigering

-  Vi laddar upp materialet i datorn och går igenom grunderna i klippning. Varje person har samma underlag när vi går igenom klipparbetet.

Export och distribution.

-  Hur får jag ut materialet och hur distribuera jag det på enklaste sätt

Teknikkrav: Tekniken är ej i fokus på kursen, men vi kommer gå igenom grundläggande kamerahantering samt enkla redigeringsverktyg. Fokus kommer ligga på att prata om film, komposition, bildvinklar och rytm i klippningen.

Instruktörer

Håkan Larsson – Fotograf och filmare med gedigen dansbakgrund. 

Anders J Larsson – Fotograf och filmare

Dansalliansen

Information

Ledare
Startdatum 2018-06-12
Slutdatum 2018-06-12
Tider 09.00-16.30
Antal dagar 1 dagar
Sista ansökningsdag 2018-06-06
Plats Studio Gäddviken
Adress Kvarnholmsvägen 56